Blog

frogum producent zero waste recykling

FroGum przyjazny środowisku – zero waste!

Degradacja środowiska naturalnego i konsekwencje tego, to obecnie jedne z największych wyzwań, przed jakimi wszyscy stoimy na całym świecie. W FroGum nie mamy złudzeń, co do olbrzymiego i szkodliwego wpływu działań człowieka na środowisko i idące za tym zmiany klimatyczne. Na szczęście, coraz więcej osób jest tego świadomych i postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. My także!

Jesteśmy przekonani, że biznes i przemysł muszą odegrać olbrzymią rolę w walce o klimat i środowisko naturalne. W FroGum aktywnie działamy i z dumą możemy się pochwalić, że jednym z celów strategicznych, jaki postawiliśmy sobie w ramach dbania o zrównoważony rozwój, jest zminimalizowanie negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko.

W FroGum partnersko podchodzimy do wszystkich naszych pracowników, których traktujemy niemal jak rodzinę. Dlatego uważamy, że kluczowym elementem dla powodzenia inicjatywy „Zero Waste” jest zmiana sposobu postrzegania odpadów przez wszystkich pracowników. W FroGum już wiemy, że odpady są po pierwsze objawem nieefektywności procesów, którą trzeba eliminować, a po drugie ukrytym zasobem, którego nowe zastosowanie trzeba odkryć! Jak chcemy tego dokonać? Przede wszystkim stawiamy na tworzenie warunków sprzyjających kreowaniu nowych pomysłów wszystkich pracowników na pro-ekologiczne inicjatywy w naszej firmie.

Działania FroGum  są dwutorowe – działania skierowane na funkcjonowanie biura i aktywności pracowników, oraz stricte produkcyjne.

Eko biuro FroGum

W FroGum jesteśmy przekonani o tym, że zwiększanie świadomości na temat ekologii wśród pracowników nie jest tylko chwilowym trendem, ale realnym działaniem, które ma znaczenie. Wprowadzenie do biura „eko-rozwiązań”, pozwalających dbać o środowisko nie jest skomplikowane i generuje oszczędności. Nasze wdrożenia są bardzo konkretne: np. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia atmosfery poprzez redukcję floty samochodów służbowych i rozsądniejsze planowanie podróży służbowych, a także sformułowaliśmy cele środowiskowe i klimatyczne, które pomagają nam osiągać nasze założenia.

Nie każdy wie, że Polsce na jedną osobę przypada aż 100 kg zużytego papieru rocznie, a recykling jednej tony papieru pomaga „uratować” 2 585 litrów oleju, 26 500 litrów wody i 17 drzew. Dlatego w FroGum stawiamy na oszczędność papieru, czyli jak najczęstsze używanie elektronicznych nośników. W przypadku niemożliwości zrezygnowania z wydruku, drukujemy dwustronnie. Na rynku dostępny jest także papier wyprodukowany z recyklingu i nie musi być on szary. Co więcej, w ofertach sklepów możemy przebierać w drukarkach ekologicznych oraz roślinnych tuszach do drukarek. Te wyprodukowane na bazie soi są mniej szkodliwe dla natury, niż te tradycyjne, których skład w głównej mierze opiera się na ropie naftowej.

Nasze biuro zaprojektowane jest tak, by jak najdłużej korzystać z naturalnego oświetlenia, a gdy to konieczne korzystamy z energooszczędnych żarówek. Obowiązkowo oczywiście segregujemy śmieci i używamy ekologicznych środków czystości.

Produkcja FroGum Zero Waste

Świadome ekologiczne firmy wyznaczają sobie cel „Zero Waste”, który jest tłumaczony na język polski jako „zero odpadów”. W różnych koncernach przyjmowane są odmienne kryteria, lecz zazwyczaj firmy uznają, że osiągnęły cel „Zero Waste”, gdy ilość odpadów przekazywanych na składowiska i do spalania zmniejszyła się o co najmniej 90%. Celem jest bowiem to, aby jak największa ilość materiałów zawarta w odpadach została przywrócona gospodarce dzięki ponownemu użyciu i recyklingowi materiałowemu.

Podstawą do rozpoczęcia przez FroGum działań w kierunku „Zero Waste” była dokładna analiza naszych danych. FroGum dysponuje wieloletnimi kontaktami ze swoimi dostawcami atestowanych surowców, oraz wielkopowierzchniowymi magazynami. Dlatego istotnym wsparciem w zarządzaniu odpadami są nasi dostawcy – zbudowaliśmy z nimi partnerskie relacje i wciągnęliśmy ich w naszą politykę środowiskową. Dzięki stałemu zatowarowaniu i długoletnim kontraktom, byliśmy w stanie oszacować produkcję oraz ilość odpadów skierowanych do recyklingu i ponownego wykorzystania. Postawiliśmy na zmianę sposobu projektowania komponentów oraz rodzaju użytych materiałów, żeby ułatwić ich naprawę, ponowne użycie, regenerację i recykling. Przeanalizowanie danych i śledzenie trendów zmian dało nam nowe możliwości oszczędności oraz wyznaczenie długoterminowych celów środowiskowych. Przekazywanie odpadów na zewnątrz firmy jest dla nas absolutną ostatecznością, ponieważ powoduje bezpowrotną utratę zainwestowanych materiałów, energii oraz pracy. Dzięki tej analizie, FroGum dokładnie zaplanował cały proces nowoczesnej produkcji tak, by postawić na produkcję „zero waste”.

Zawsze stawimy na jakość naszego finalnego produktu – dywanika samochodowego i wkładki do bagażnika. Wszystkie produkty posiadają certyfikaty jakości potwierdzające światową jakość. Są wykonane z certyfikowanych surowców i całkowicie nieszkodliwe dla naszego zdrowia. Nasze firmowe bezzapachowe i nietoksyczne tworzywo TPE nie zawiera lateksu, kadmu, ołowiu ani szkodliwego PVC. Nasza autorska mieszanka materiału TPE produkowana jest zgodnie z wymogami idei zero waste i w 100% podlega recyklingowi. Cały nadmiar materiału TPE jest poddawany recyklingowi już na pierwszym etapie produkcji, a dodatkowo chcemy podkreślić, że nasze opakowania pochodzą także z recyklingu.

Uzasadnienie biznesowe Zero Waste

Pozornie może się wydawać, że dążenie do osiągnięcia celu „Zero Waste” wynika jedynie z chęci budowania wizerunku firmy przyjaznej środowisku. W rzeczywistości jest to przemyślana decyzja biznesowa. Globalne firmy w ramach tej strategii chcą wypracować rozwiązania oraz zmienić sposób myślenia pracowników o odpadach, aby szybciej i mniejszym kosztem dostosować się do zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Firmy wyznaczające sobie cel „Zero Wast” liczą również na zwiększenie produktywności, wydajności, a także na oszczędności, które mogą pojawić się dzięki nowym projektom dotyczącym zapobiegania lub zmniejszania ilości odpadów powstających w zakładach. Przykład firmy General Motors pokazuje, że realizując program „Zero Waste” można zmniejszyć o 62% ilość odpadów, zredukować o 92% związane z nimi koszty oraz zarabiać rocznie dodatkowy miliard dolarów na wykorzystaniu produktów ubocznych oraz recyklingu odpadów. Korzyści wynikające z przyjęcia strategii odpadowej nie są oczywiście zarezerwowane tylko dla globalnych firm. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą zaoszczędzić od 10% do 50% kosztów związanych z powstawaniem i zagospodarowaniem odpadów. FroGum przyłącza się do tej misji.

Ekologiczna misja FroGum

Recykling jest ściśle związany z ludzkim zdrowiem. Naszą misją jest przynoszenie korzyści środowisku poprzez proces przekształcania odpadów produkcyjnych w użyteczne produkty wysokiej jakości.  Recykling prowadzi do zdrowszego środowiska nie tylko dla ludzi, ale dla każdego gatunku, z którym dzielimy tę planetę.

Zapraszamy do zapoznania się z efektami naszej misji i celu Zero Waste!